Denominació Social: Hejar S.A.

Domicili Social: Cobalto, 86-96 Nave 2 – 08907 – L’Hospitalet de Llobregat

CIF / NIF: A58092883

Telèfon: 93 338 09 33

Fax: 93 261 29 71

e-Mail: info@hejar.es

Inscrita al Registre: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 6864, Llibre 61 42, Secc. 2ª, Foli 89, full 820004, Inscripció 1ª, 29 de gener de 1986

Nom de domini: hejar.es

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el responsable del lloc web informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS , MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Fer estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

  1. Correu electrònic: info@hejar.es
  2. Fax: 93 261 29 71
  3. Correu postal: Cobalto, 86-96 Nave 2 – 08907 – L’Hospitalet de Llobregat